Slova princip zákonného exekutora se pomalu začínají objevovat v oficiálních prohlášeních Exekutorské komory. Uvedené slovní spojení vzniklo na půdě názorové skupiny „Moderní exekuce“ a naše názorová skupina mu dala také příslušný obsah.

Uvnitř skupiny jsme se shodli na tom, že výkon exekucí je nutno chápat jako nedílnou součást výkonu spravedlnosti. Proces výkonu justiční spravedlnosti začíná obvykle podáním žaloby, návrhu či podnětu, můžeme tuto skutečnost nazvat, jak chceme. Všichni víme a respektujeme, že obvykle pokračuje vydáním pokud možno spravedlivého exekučního titulu, často však zapomínáme, že i nucený výkon takového exekučního titulu podléhá pravidlům, na kterých je výkon spravedlnosti založen. Vázanost zákony, rovné postavení, nestrannost a nezávislost… Tomu pak nejlépe odpovídá princip nezávislého přidělování exekucí se zachováním reálné odpovědnosti osoby exekutora za jednotlivé případy. Nehovoříme tedy pouze o teritorialitě, zužující problém nepřijatelně na otázku územního principu, ale vnímáme jej šířeji. Máme za to, že je potřeba stanovit nová jasná pravidla příslušnosti soudního exekutora tak, aby co nejvíce odpovídala postavení soudu či soudce.

Nepochybuji o tom, že všichni soudní exekutoři se cítí být vázáni zákony. Nepochybuji také o tom, že v procesní rovině jsou si účastníci rovni, resp. že jejich vzájemná práva a povinnosti jsou v rámci možností vyvážená. O čem se však mohou vést diskuse, jsou pojmy nestrannost a nezávislost. Je vcelku pochopitelné, že v čistě tržním systému vymáhání pohledávek nejsou tyto principy tolik akcentované. Na nestrannost si ještě můžeme trochu hrát, nezávislost však nutno intenzivně hledat. Je to skutečně pochopitelné a přirozené, není to však v souladu s principem nezávislého výkonu spravedlnosti. Honba za množstvím nápadu se stala mantrou, kvantita mnohdy nahrazuje kvalitu, účel světí prostředky.

Posledně uvedené pak úzce souvisí i s výše zmíněnou odpovědností osoby exekutora za jednotlivé případy. Tak jako exekutorský úřad stojí na osobě exekutora, stojí na osobní odpovědnosti exekutora výkon jednotlivých pravomocí a každý provedený úkon. Osobně nemám (a znám spoustu kolegů, kteří to mají stejně) ambici pracovat na desítkách tisíců případů, ani velkých tisících případů. Chci si zachovat rozumný přehled o všech případech, rozumně delegovat pravomoci na zákonem zmíněné zaměstnance (především koncipient, kandidát), tyto efektivně řídit a kontrolovat, být nestranný, nezávislý a samozřejmě získat za práci přiměřenou odměnu. A tohle všechno je slučitelné pouze s principem zákonného exekutora.

Jsem tedy rád, že Exekutorská komora převzala myšlenku uvedeného principu a jsem samozřejmě rád, že vznikla právě u nás.

Pavel Tintěra
soudní exekutor

www.moderniexekuce.cz

Blanka Březinová

soudní exekutorka, Exekutorský úřad Bruntál

Erik Smola

soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Pavel Tintěra

soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.