Chceme mít šanci ovlivnit naši profesi, proto se angažujeme ve vedení Exekutorské komory.

Kdo jsme a jak vnímáme exekutorský stav.

Mgr. Blanka Březinová

náhradník prezidia Exekutorské komory

„Osud Exekutorské komory a exekutorského stavu mi není lhostejný, vnímám současnou neutěšenou pozici naší samosprávné organizace a mnohdy zkreslený pohled na osobu soudního exekutora. 

Jsem soudní exekutorka Exekutorského úřadu v Bruntálu. V oblasti exekucí pracuji od roku 2007 a působím mj. jako členka Vzdělávací komise Exekutorské komory.“

JUDr. Erik Smola

náhradník prezidia Exekutorské komory

Představuji si výkon exekucí především jako výkon spravedlnosti, Komoru jako moderní, funkční a otevřený subjekt, soudního exekutora jako odborníka s pravomocemi, možnostmi a samozřejmě odpovědností.

Jsem soudní exekutor Exekutorského úřadu Strakonice. Exekucím se věnuji od roku 2006. Jsem bývalým členem redakční rady Komorních listů. Vedle činnosti soudního exekutora vyučuji na Ústavu práva a European Business School. Občasně publikuji odborné články na téma exekuce a jsem také členem Jihočeské hospodářské komory, se kterou spolupracuji na odborných seminářích.“

Mgr. Pavel Tintěra

člen prezidia Exekutorské komory

Rád bych, aby Komora byla vnímána jako partner, který chrání nejen legitimní zájmy svých členů, ale v zájmu společnosti i řádný výkon exekuční činnosti. 

Jsem soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku. V oblasti exekucí pracuji od roku 2005. Patřím mezi zakládající a současné členy redakční rady Komorních listů, jsem také členem Kárné komise Exekutorské komory. Třetím rokem školím exekutorské koncipienty ve vstupním adaptačním kurzu.“

Blanka Březinová

soudní exekutorka, Exekutorský úřad Bruntál

Erik Smola

soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Pavel Tintěra

soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.