Opravdu moderní řešení…?

Opravdu moderní řešení…?

Před pár dny schválili poslanci změnu exekučního řádu, spočívající v povinnosti soudního exekutora zaslat k písemné žádosti oprávněné osoby na datovém nosiči kopii celého spisu. Pominu-li fakt, že se jedná o nekoncepční úpravu, nerespektující skutečnost, že exekuční...