Blanka Březinová – Erik Smola – Pavel Tintěra
Vaši lidé ve vedení exekutorské komory

 

Exekuce jako výkon spravedlnosti.  Moderně. 

 

Chceme výkon exekucí především jako výkon spravedlnosti, Komoru jako moderní, funkční a otevřený subjekt, soudního exekutora jako odborníka s pravomocemi, možnostmi a samozřejmě odpovědností. Zajistíme, aby Komora byla vnímána jako partner, který chrání nejen legitimní zájmy svých členů, ale v zájmu společnosti také řádný výkon exekuční činnosti. 

Blanka Březinová

soudní exekutorka, Exekutorský úřad Bruntál

Erik Smola

soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Pavel Tintěra

soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.