Blanka Březinová – Erik Smola – Pavel Tintěra
Vaši lidé ve vedení exekutorské komory

 

Exekuce jako výkon spravedlnosti.  Moderně. 

 

Chceme výkon exekucí především jako výkon spravedlnosti, Komoru jako moderní, funkční a otevřený subjekt, soudního exekutora jako odborníka s pravomocemi, možnostmi a samozřejmě odpovědností. Zajistíme, aby Komora byla vnímána jako partner, který chrání nejen legitimní zájmy svých členů, ale v zájmu společnosti také řádný výkon exekuční činnosti. 

Blanka Březinová

soudní exekutorka, Exekutorský úřad Bruntál

Erik Smola

soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice

Pavel Tintěra

soudní exekutor, Exekutorský úřad Rakovník